Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới

Sáng 15/11, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ chuyên viên phụ trách xây dựng nông thôn mới của các sở, ngành và địa phương.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu thăm quan mô hình nông thôn mới tại cơ sở.

Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi các chế độ, chính sách cho các cán bộ tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tạo diễn đàn để các học viên trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc cách làm về xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương với nhau và giữa các sở, ngành với địa phương…

Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/11) với các nội dung: Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; cập nhật một số văn bản mới về xây dựng nông thôn mới; triển khai chương trình OCOP; thăm quan mô hình nông thôn mới tại tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Tin, ảnh: Đinh Chúc

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện