Tác phẩm "Thiên long Việt đồ" sẽ trưng bày trong Tuần lễ Văn hóa du lịch Quảng Nam tại Hà Nội

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, ông Đinh Hài cho biết, chiều 17-11, tác phẩm "Thiên long Việt đồ" của nghệ nhân Trần Văn Anh (chủ hiệu vàng Ngọc Minh) ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên cùng các cộng sự đã chính thức hoàn thiện và được vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để kịp tham gia trưng bày Tuần lễ Văn hóa Du lịch Quảng Nam, diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 20 đến 23-11-2009.

Tác phẩm

Tác phm "Thiên long Vit đồ" được làm chm khc trên nn g, vi 1.000 con rng ghép thành mt bc tranh hình bn đồ Vit Nam có dáng mt con rng đầu hướng ra bin Đông và đã các ngh nhân đục đẽo, chm khc trong thi gian ba năm.   Ngh nhân Trn Văn Anh cho biết, bc tranh có chiu cao 6m, rng 3m; toàn b 1.000 con rng và dòng ch "Thiên long Vit đồ" mang dáng rng đều được thip vàng 24k. S lượng vàng s dng vào tác phm này khong 1,8 lng, tng chi phí cho công trình này khong 1 t đồng

 

Theo NDĐT