Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 13/1, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành toàn diện 6/6 lĩnh vực: Trong lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát đã đảm bảo công tác an toàn, an ninh, ngăn chặn bưu phẩm gửi có nội dung chống phá Nhà nước trên địa bàn tỉnh; với 174 điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn, doanh thu hoạt động bưu chính đạt khoảng 310 tỷ đồng.

Lĩnh vực viễn thông đã có bước phát triển quan trọng, hạ tầng mạng viễn thông của tỉnh có độ phủ tương đối tốt, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp để cung cấp các dịch vụ mới, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng và khách du lịch.

Cơ chế, chính sách được ban hành kịp thời, cụ thể, tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai hiệu quả. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được những kết quả rõ nét, có 100% cơ quan, đơn vị có mạng LAN; toàn tỉnh có 62 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được triển khai từ các bộ, ngành Trung ương và một số đơn vị tự triển khai; hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh đã được triển khai và hoạt động ổn định tại 20 sở, ban, ngành, 8 UBND cấp huyện và 145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Việc đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng đã được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ngành Thông tin và truyền thông quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và các dịch vụ mang tính hỗ trợ/logistics cho thương mại điện tử.

Bảo đảm an toàn mạng và thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) trên địa bàn tỉnh. Triển khai ứng dụng chữ ký số hồ sơ, văn bản điện tử trên thiết bị di động; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành kho dữ liệu số dùng chung của toàn tỉnh phục vụ công tác khai thác, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các đơn vị sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý…

Hồng Vân - Minh Quang