Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra tiến độ sản xuất Giống và nuôi cá rô Tổng Trường

Vừa qua, Sở Khoa học Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài "Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô Tổng Trường" đã giao cho Trung tâm Giống thủy sản Ninh Bình (Sở Nông nghiệp và PTN) triển khai từ năm 2017 đến hết năm 2018.

Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra tiến độ sản xuất Giống và nuôi cá rô Tổng Trường

Các đại biểu kiểm tra, đánh giá đề tài

Đến nay, đề tài đã thực hiện thành công các bước: nuôi, vỗ thành thục cá rô TổngTrường bố - mẹ để tiến hành cho sinh sản nhân tạo ở trên 1200 cặp cá bố - mẹ, đạt tỷ lệ thành thục đạt 96%, đạt 121 vạn cá bột ; Theo dõi, ghi chép đầy đủ qua 2 đợt ương cá bột lên các hương ở mật độ 1.300 - 1.400 con/m2 cho kết quả các chỉ tiêu sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống gần 15%, đạt 181 vạn con;Đã triển khai tiến hành 2 đợt ương cá hương lên thành cá giống ở mật độ 200 con/m2, tỷ lệ sống gần 50%, đạt 90,2vạn con, với cá giống cỡ 2-3 cm/con

Đề tài cũng đã khảo sát, chọn 6 hộ tham gia xây dựng mô hình "nuôi các thương phẩm cá rô Tổng Trường" tại xã Trường Yên (Hoa Lư) bàn giao 70 vạn cá giống và thức ăn công nghiệp cho cá, đồng thời mở lớp tập huấn cho 30 đại biểu cùng các hộ tham gia mô hình nắm bắt kỹ thuật, phương pháp phòng trị bệnh ở các rô thương phẩm.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ cùng cán bộ, kỹ sư của Trung tâm Giống thủy sản Ninh Bình đánh giá đề tài cấp tỉnh "Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô Tổng Trường" đảm bảo tiến độ, nội dung đã phê duyệt, kinh phí được sử dụng đúng mục đích.Kết quả đã đạt những thành công bước đầu: Cá giống thu được đạt mục tiêu đề tài,cá rô thương phẩm sinh trưởng và phát triển tốt, không có dấu hiệu bất thường xảy ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh