Sơ kết thực hiện Kế hoạch 142 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020, cụm thi đua số 2

Sáng 29/11, tại Ninh Bình, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch 142 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề "nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn" cụm thi đua số 2.

Sơ kết thực hiện Kế hoạch 142 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020, cụm thi đua số 2

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình (cụm trưởng) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy trong Cụm thi đua số 2.

Hưởng ứng chuyên đề thi đua do Ban Nội chính Trung ương phát động, 13 Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cụm thi đua số 2 đã xây dựng kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, hành vi "tham nhũng vặt"; quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Ban về các nội dung liên quan đồng thời phát động phong trào thi đua…

Triển khai Kế hoạch 142, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc cụm thi đua số 2 đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng.

Đồng thời chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ về công tác phòng chống tham nhũng; rà soát các cuộc thanh tra về KTXH và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị , chương trình, kế hoạch, thông báo, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác PCTN.

Chủ động theo dõi, nắm tình hình các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy cho chủ trương, định hướng một số vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp nhận, phân loại, xử lý, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ...

Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch thi đua chuyên đề, trong thời gian tới, Ban Nội chính các Tỉnh ủy, thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện kịp thời các hành vi "tham nhũng vặt" và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ các kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch 142 tại địa phương mình.

Đồng thời nêu một số đề xuất với Ban Nội chính Trung ương về việc xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quy trình phát hiện, tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, hành vi "tham nhũng vặt" để áp dụng thống nhất trên toàn quốc; tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức Ban Nội chính...

Hội nghị cũng đã thống nhất bình xét, suy tôn 3 đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen gồm Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã thống nhất và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp đầy đủ và góp phần quan trọng vào việc triển khai hiệu quả thi đua chuyên đề của Cụm thi đua số 2.

Đào Duy- Đức Lam