Sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng trưởng cao

Năm 2019, đánh dấu sự tăng trưởng cao của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của tỉnh trên tất cả các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nộp ngân sách..., góp phần giải quyết việc làm cho gần 42 nghìn lao động. Đây là kết quả cho thấy những chính sách trong thu hút đầu tư và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh đã đi vào hiệu quả thực chất.

Sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng trưởng cao

Dây chuyền đóng bao của Nhà máy Đạm Ninh Bình thuộc Khu công nghiệp Khánh Phú. Ảnh: Anh Tuấn

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, năm 2019, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định, doanh thu 12 tháng ước đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, tăng 43% so với kế hoạch. Tổng giá trị xuất khẩu 12 tháng của các doanh nghiệp ước đạt 1.726 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ và tăng 43,8% so với kế hoạch.

Nhìn chung, các sản phẩm chủ lực như ô tô, phân bón NPK, camera modul, kính nổi, linh kiện điện tử... có xu hướng tăng đều, các sản phẩm đều đạt và vượt kế hoạch năm 2019. Đi đầu trong khối doanh nghiệp sản xuất phải kể đến Tập đoàn ô tô Thành Công. Các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc Tập đoàn ô tô Thành Công tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cấp dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại sản xuất, lắp ráp ô tô để tăng công suất, do đó sản lượng ước đạt 70.558  xe ô tô, tăng 25% so với năm 2018, ước đạt 128% so với kế hoạch.

Sản xuất phân đạm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng cao, nguyên nhân là sự ổn định sản xuất trở lại của Nhà máy Đạm Ninh Bình. Lũy kế 12 tháng của Nhà máy Đạm Ninh Bình đạt 532.644 tấn, tăng 35% so với năm 2018. Trong đó urê đạt 334.484 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ, NH3 thương phẩm đạt 198.160 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ, ước đạt 104% so với kế hoạch. Đây là năm đầu tiên kể từ khi Đạm Ninh Bình đi vào sản xuất thương mại đã sản xuất vượt kế hoạch được Tập đoàn Hóa chất giao. Ngoài ra, các sản phẩm của Nhà máy phân bón Bình Điền-Ninh Bình ước đạt 96.699 tấn, đạt 95% so với kế hoạch... góp phần không nhỏ làm tăng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN.

Một số sản phẩm khác như may mặc, linh kiện điện tử cũng tăng cao. Đối với các sản phẩm camera modul ước đạt 180 triệu sản phẩm, tăng 80% so với năm 2018, ước đạt 200% so với kế hoạch; kính nổi ước đạt 450.000 tấn, tăng 53% so với năm 2018, ước đạt 141% so với kế hoạch; các sản phẩm may mặc ước đạt 20.209 nghìn sản phẩm, tăng 7% so với năm 2018, ước đạt 89% so với kế hoạch; may đồ thể thao ước đạt 3.421 nghìn sản phẩm, tăng 2% so với năm 2018, ước đạt 89% so với kế hoạch; clinker ước đạt 4.681 nghìn tấn, tăng 3% so với năm 2018, đạt 98% so với kế hoạch; giầy, dép vải ước đạt 26.624 nghìn sản phẩm, tăng 19% so với năm 2018, ước đạt 113% so với kế hoạch; linh kiện điện tử ước đạt 47.459 nghìn sản phẩm, tăng 10% so với năm 2018, ước đạt 145% so với kế hoạch.

Việc sản xuất, kinh doanh ổn định và tăng cao của các doanh nghiệp trong các KCN đã có những đóng góp không nhỏ vào ngân sách địa phương. Năm 2019, thu ngân sách đối với các doanh nghiệp trong KCN ước đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với kế hoạch. Một số doanh nghiệp tiếp tục có mức đóng góp vào ngân sách nhà nước cao là Tập đoàn ô tô Thành Công, Công ty xi măng Vissai, Nhà máy kính nổi... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong KCN cũng đã góp phần giải quyết việc làm cho 41.997 người, tăng 4.412 người so với cùng kỳ năm 2018.

Đánh giá về tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, đại diện Ban Quản lý các KCN tỉnh cho rằng: Một trong những nguyên nhân chính để các doanh nghiệp trong các KCN ổn định sản xuất, kinh doanh và có mức tăng trưởng cao là do Ban Quản lý các KCN tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh để thực hiện các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều đạt kết quả tốt. Thực hiện chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020; chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, góp phần tạo chuyển biến tích cực, thu hút các dự án công nghệ cao, vốn đầu tư lớn, giá trị nộp ngân sách cao. Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực của các KCN là 112 dự án với tổng vốn đăng ký 60.820,7 tỷ đồng. Trong đó có 28 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 516,44 triệu USD tương đương 10.935 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được Ban Quản lý các KCN tỉnh chú trọng thực hiện. Năm 2019, Ban Quản lý các KCN đã chủ động trong việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, công bố công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và Bảng tin của Ban để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về đầu tư tại Ninh Bình. Đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh, đồng thời giải quyết thủ tục hành chính theo các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Ban Quản lý các KCN tỉnh đảm bảo đúng pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả.

Năm 2020, Ban Quản lý các KCN tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các dự án đã hoạt động tiếp tục sản xuất, kinh doanh ổn định, phấn đấu hoàn thành tốt một số chỉ tiêu năm 2020 đề ra đó là: doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN đạt trên 50.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD; thu ngân sách đạt trên 7.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; vận hành, quản lý, khai thác một số KCN trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Tiếp tục theo dõi, bám sát việc thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư từ đầu tư công sang hình thức đối tác công tư tại KCN Khánh Phú. Bám sát việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút những dự án lớn, tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tới.

Bảo Yến

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện