Rút kinh nghiệm tổ chức "Ngày hội quốc phòng toàn dân"

Sáng 12/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Thông tri số 28 ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức "Ngày hội quốc phòng toàn dân". Đồng chí Đại tá Nguyễn Công Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Rút kinh nghiệm tổ chức

Các đại biểu dự hội nghị rút kinh nghiệm.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN, Hội CCB tỉnh; đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thành ủy; Ban Dân vận, MTTQ, Hội CCB, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố...

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Thông tri số 28 ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức "Ngày hội quốc phòng toàn dân" và tiến hành thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện Thông tri số 28 hiệu quả hơn.

Qua thảo luận các đại biểu nhất trí đánh giá: Giai đoạn 2015 - 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Thông tri số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, việc tổ chức "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" ở khu dân cư là hình thức hoạt động mới, cũng mới chỉ được triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn toàn tỉnh nên kinh nghiệm tổ chức còn ở mức độ, nhất là ở cấp cơ sở, do đó quá trình tổ chức thực hiện còn lúng túng, chưa thống nhất, kết quả chưa đạt như mong muốn. Chương trình của một số khu dân cư còn đơn giản; việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội của một số địa phương chưa được phong phú, nội dung còn sơ sài, chưa thật sự tạo được khí thế sôi nổi của ngày hội, vì vậy chưa lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, nhất là lực lượng trẻ, đoàn viên, thanh niên...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Công Hoan thống nhất ý kiến các đại biểu và đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tri số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về tổ chức "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" ở khu dân cư.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là chú trọng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng; phổ biến nhân rộng các hình thức, cách làm mới, hiệu quả...

Xuân Trường - Đức lam