Ra quân chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ

Huyện Hoa Lư vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt 1 năm 2009.

Ra quân chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ

Ra quân chiến dịch truyền thông tại huyện Hoa Lư.

Trong những năm qua, công tác dân số-KHHGĐ huyện Hoa Lư luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực phối hợp đẩy mạnh thực hiện các chính sách về công tác DS-KHHGĐ.

 

Hàng năm, kết quả công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Quy mô gia đình ít con và khẩu hiệu "Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt" được đông đảo các tầng lớp nhân dân chấp nhận, ủng hộ.

 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại: Nhận thức về công tác dân số ở một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chất lượng dân số chưa cao, kết quả giảm sinh chưa vững chắc, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao.

 

Chiến dịch lần này được tổ chức ở 11 xã, thị trấn nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao, giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai năm 2009.

 

Mục tiêu chiến dịch đảm bảo thực hiện 80% chỉ tiêu kế hoạch năm về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng, trong đó: Đợt 1 thực hiện 60% chỉ tiêu kế hoạch năm. Các hoạt động chính trong chiến dịch là tổ chức tuyên truyền, vận động, tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

 

Tin, ảnh: Hà Mi

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện