Quan tâm xây dựng, cải tạo mạng lưới điện, góp phần xây dựng nông thôn mới

Công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân đã được đầu tư nâng cấp, trong đó có hệ thống lưới điện.

Quan tâm xây dựng, cải tạo mạng lưới điện, góp phần xây dựng nông thôn mới

Sửa chữa lưới điện trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Ảnh: Minh Đường

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương cho biết: Để góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Sở Công thương đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và phối hợp chặt chẽ cùng UBND huyện, các xã nằm trong Dự án "Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn - giai đoạn 2 - vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức " và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Việc xây dựng lưới điện phải phù hợp và đồng bộ với quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn đã được lập, phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã như: Khu vực sản xuất - kinh doanh, các trạm bơm tưới tiêu, khu dân cư tập trung, đường giao thông... để từ đó có sự thống nhất giữa UBND xã với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình về vị trí xây dựng trạm biến áp, vị trí chôn cột điện.

Thời gian tới, Sở Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Ninh Bình cũng như các đơn vị, địa phương trong việc triển khai xây dựng, phát triển hệ thống mạng lưới điện nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt sẽ tập trung cải tạo, di dời hệ thống cột điện phù hợp với giao thông và khu dân cư...

Các huyện, xã xây dựng kế hoạch và phối hợp với ngành điện lực để tiến hành khảo sát thực tế các vị trí cột điện cần di chuyển ngay, các vị trí cần di chuyển trong thời gian tới; tạo điều kiện về giải phóng mặt bằng, thống nhất với Công ty Điện lực về vị trí chôn cột điện để đơn vị điện lực các huyện, thành phố tiến hành thi công, bảo đảm mỹ quan lưới điện sau khi được di chuyển và đáp ứng được Tiêu chí số 4.

Bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao và mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới và cải tạo nâng cấp lưới điện trên địa bàn các xã, đặc biệt là tại các xã điểm được lựa chọn xây dựng nông thôn mới của tỉnh; chỉ đạo đơn vị điện lực các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình và phối hợp với các xã thống kê các vị trí cột điện cần di chuyển, vị trí chôn cột mới để triển khai xây dựng phương án và kế hoạch thực hiện; tập trung bố trí nguồn kinh phí, vật tư thiết bị và nhân lực để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã đầu tư xây dựng hàng trăm trạm biến áp, thay mới hàng nghìn công tơ đúng tiêu chuẩn, đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn..., góp phần nâng cao năng lực truyền tải, phục vụ sản xuất dân sinh.

Cụ thể trong năm 2019, ngành Điện ưu tiên và tập trung hỗ trợ cho 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm, bao gồm: Liên Sơn, Gia Thắng, Gia Phương, Gia Minh (Gia Viễn); Kim Định, Chính Tâm (Kim Sơn); Văn Phương, Lạc Vân (Nho Quan); Khánh Dương, Khánh Thượng, Yên Thành, Yên Mỹ (Yên Mô).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành điện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 21 km đường dây trung thế, 130 km đường dây hạ thế, tổng công suất trạm biến áp đầu tư mới là 12.960kVA, góp phần đưa 117/118 xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về điện, 3/6 huyện đạt tiêu chí điện cấp huyện.

Được biết, ngay từ năm 2011, lưới điện quốc gia đã "phủ" kín 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn Ninh Bình và là tỉnh hoàn thành khá sớm việc "phủ" điện lưới quốc gia đến từng hộ dân, cũng như từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng lưới điện, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

Trường Sinh