Phấn đấu giữ tổng đàn lợn còn khoảng 250 nghìn con

Theo rà soát tổng đàn từ các địa phương, thời điểm tháng 4/2019, Ninh Bình có khoảng trên 398 nghìn con lợn (bao gồm cả lợn con theo mẹ). Tuy nhiên do dịch tả lợn châu Phi, tính đến ngày 9/9/2019 toàn tỉnh đã tiêu hủy bắt buộc trên 91 nghìn con, tương đương 5.237 tấn, chiếm trên 22% tổng đàn.

Như vậy, tổng đàn lợn hiện chỉ còn khoảng 300 nghìn con. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết giao mùa cùng các hoạt động tái đàn, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số lợn tiêu hủy có thể tăng trở lại.

Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương tiếp tục hướng dẫn cơ sở chăn nuôi chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong thời điểm giao mùa và tổ chức tái đàn sản xuất phù hợp với nhu cầu, diễn biến thị trường, phấn đấu giữ tổng đàn lợn còn khoảng 250.000 con.

 

Hà Phương