Ninh Bình trồng gần 2.900 ha cây vụ đông

Cùng với sản xuất vụ mùa 2008, các địa phương tỉnh Ninh Bình tích cực chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông.

Đến ngày 1-10, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã trồng được 2.889,6 ha cây vụ đông, trong đó: Ngô 1.660 ha, đậu tương 55 ha, khoai lang 163 ha, lạc 140 ha, bí xanh (mới bô) 145 ha, rau các loại 592 ha. Huyện Yên Khánh trồng được 1.240 ha cây vụ đông, Yên Mô 784 ha, Nho Quan 523 ha, Gia Viễn 190 ha, Hoa Lư 16 ha, thành phố Ninh Bình 2 ha.

 

Trường Sinh