Ninh Bình đã thu hoạch gần 4.600 ha cây vụ đông

Cùng với chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất đông xuân 2008 - 2009, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã và đang tập trung thu hoạch nhanh cây vụ đông.

Ninh Bình đã thu hoạch gần 4.600 ha cây vụ đông

Nông dân Yên Khánh thu hoạch đậu tương đông. Ảnh: P.V

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình, đến trung tuần tháng 1, toàn tỉnh đã thu hoạch 4.572,1 ha cây vụ đông, trong đó: Đậu tương 3.175,3 ha, năng suất ước đạt 9,4 tạ/ha; ngô 1.147,6 ha, năng suất 33,5 tạ/ha; lạc 193 ha, năng suất 17,5 tạ/ha; bí xanh 56,2 ha, năng suất 110 tạ/ha.

 

Trường Sinh