Ninh Bình có 244 phòng chẩn trị đông y

Phát triển đông y là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm kế thừa, phát huy vốn y học cổ truyền của dân tộc, góp phần cùng y học hiện đại làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh  Ninh Bình có 244 phòng chẩn trị đông y, trong đó có 9 phòng chẩn trị tập thể, 235 phòng chẩn trị tư nhân do các lương y được cấp phép hành nghề.

Phòng chẩn trị vừa là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân bằng y học cổ truyền, vừa là nơi tham gia thừa kế, nghiên cứu các bài thuốc hay, cây thuốc quý trong dân gian và là nơi truyền nghề cho cho các lương y trẻ.

Hiện tại, mới có 2/9 phòng chẩn trị đông y tập thể đáp ứng được các yêu cầu và được công nhận là phòng chẩn trị đông y tiên tiến.

Hội đông y tỉnh phấn đấu đến năm 2010 sẽ có 5/9 phòng chẩn trị đạt tiên tiến.

Đức Huy