Ninh Bình: 255 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm

Những năm qua, cùng với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh còn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các Doanh nghiệp người lao động được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ninh Bình: 255 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm

Sản xuất hàng nứa chắp xuất khẩu tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất cói xuất khẩu Thành Hóa. Ảnh: Phương Thảo.

Trong 2 năm (2007-2008), các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng giải ngân cho 12 dự án từ nguồn vốn tạo việc làm với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng (dự án có số vốn vay thấp nhất là 40 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng).

Thông qua các dự án đã giải quyết cho 255 người có việc làm thường xuyên, trong đó tạo việc làm mới cho 131 người, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo.

  Đức Nghĩa