Nho Quan tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IX

Ngày 3/7, Thường trực HĐND huyện Nho Quan khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nho Quan tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IX

Quang cảnh kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã được nghe các báo cáo 6 tháng đầu năm về: tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện, công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, kết quả giám sát việc thực hiện trả lời ý kiến và kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện...

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế toàn huyện tiếp tục phát triển: tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 53.326 tấn, đạt 66,65% kế hoạch năm; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 587,245 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng mức bán ra về hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.928 tỷ đồng, tăng 10%; thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 20/6/2018 đạt 113,101 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch ...

Thường trực HĐND huyện đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiếp xúc sâu rộng đến các khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn, qua các buổi tiếp xúc cử tri đã có 710 cử tri tham gia, trong đó có 39 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến…

Tại các phiên họp tiếp theo các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và thông qua các nghị quyết đó là: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Rịa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện; bổ sung các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Nho Quan đến năm 2020.

Tin, ảnh: Trường Giang