Nhìn lại Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn

"Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn 2019" khép lại với rất nhiều hoạt động hiệu quả, đa dạng của các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm bảo vệ, chăm lo lợi ích thiết thực, thiết thân cho người lao động.

Nhìn lại Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn

Dây chuyền may của Công ty TNHH Daekwang Vina (xã Gia Sơn, huyện Nho Quan). Ảnh: Trường Giang

Ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn đã phân công cán bộ thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, thông tin về những diễn biến mới phát sinh trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng thời chủ động tham gia, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động. Nhờ đó đã có 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC; 146/214 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; có 247/262 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018). 

Điểm nổi bật là nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị, tập trung đánh giá những việc đã làm được, những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ để đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần duy trì việc làm, ổn định thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của người lao động, giảm bớt tính hình thức trong việc tổ chức hội nghị và đối thoại. Song song với đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng tích cực tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp đang chờ phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn. Trong năm, Công đoàn đã chủ trì và phối hợp tổ chức 173 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, 6 cuộc phản biện. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Năm 2019, cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều giải pháp hiệu quả. Đến nay, có 173/262 công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 15 bản thỏa ước lao động tập thể đề xuất với người sử dụng lao động điều chỉnh giá trị bữa ăn ca lên trên 15.000 đồng. Nhiều bản thỏa ước lao động tập thể đã thực chất hơn, ngắn gọn, tập trung vào những nội dung có lợi hơn cho người lao động như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ tham quan, chế độ thâm niên, hỗ trợ xăng xe, tiền tăng ca và một số chế độ đối với lao động nữ... Chủ doanh nghiệp đã quan tâm tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất nhằm phát huy quyền làm chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện quyền dân chủ theo quy định của pháp luật.

Cũng hướng tới mục tiêu "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn", công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường được các cấp công đoàn triển khai thường xuyên, thông qua các hội thi, tập huấn, tuyên truyền, các chương trình triển khai cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc", LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2019, với sự tham gia của 50 an toàn vệ sinh viên; tham gia đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra công tác an toàn lao động tại 5 doanh nghiệp; tổ chức bàn giao góc Bảo hộ lao động với hơn 100 đầu sách tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động cho Công ty cổ phần sản xuất ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam... cùng rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Qua đó hướng tới xây dựng văn hóa an toàn trong lao động tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Những hoạt động này đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong năm vừa qua, tạo được niềm tin với đông đảo người lao động, thu hút họ tích cực tham gia tổ chức Công đoàn.

Đào Duy