Nhiều ưu đãi với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống

Ngày 21/7, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

Theo đó, học sinh, sinh viên học trong các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập được hưởng các chế độ ưu đãi gồm: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.Các đối tượng trên sẽ được giảm 70% học phí; được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề với mức 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng.

Thủ tướng Chính phủ quy định, tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài công lập, mức giảm học phí và mức bồi dưỡng chế độ nghề không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở công lập.

Ngoài ra, mỗi năm, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập còn được trang bị trang phục học tập gồm 2 bộ quần áo tập, 4 đôi giày vải, 7 đôi tất.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo số lượng người học thực tế và phải thực hiện chế độ ưu đãi đúng mục đích.

Nhà nước bố trí kinh phí trả trực tiếp cho các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập để thực hiện chế độ ưu đãi. Đối với cơ sở ngoài công lập, nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ cho học sinh, sinh viên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2014.

Theo Chinhphu.vn