Nhiều giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

Đến hết tháng 10/2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.807,4 tỷ đồng, đạt 97% dự toán HĐND tỉnh. Để đạt được kết quả trên là những nỗ lực không hề nhỏ của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Thuế tỉnh. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Văn Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế tỉnh để làm rõ về những giải pháp trong công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh. Báo Ninh Bình trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn:

Nhiều giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

Sản xuất linh kiện điện tử của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Gián Khẩu (Gia Viễn). Ảnh: Đức Lam

PV: Xin đồng chí cho biết về tiến độ thu ngân sách Nhà nước đến thời điểm hiện tại?

Đ/c Hà Văn Hiếu: 10 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.807,4 tỷ đồng, đạt 97% dự toán HĐND tỉnh, tăng 32,9% so với cùng kỳ. Thu nội địa trên địa bàn tỉnh được trên 3.717 tỷ đồng, đạt 85% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 3.022,9 tỷ đồng, đạt 79,6% dự toán HĐND tỉnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất 694,9 tỷ đồng, đạt 131,8% dự toán HĐND tỉnh, tăng 73,9% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 2.089,5 tỷ đồng, đạt 131,8% dự toán HĐND tỉnh, tăng 70,9% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất được 695 tỷ đồng, đạt 131% dự toán, tăng 70% so với cùng kỳ.

Thành phố Ninh Bình thu được trên 615 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, trong đó thu thuế, phí đạt 118%, tiền sử dụng đất, đạt 79%; Thành phố Tam Điệp, thu được trên 171 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, trong đó thu thuế, phí, đạt 83%, tiền sử dụng đất đạt 45%; huyện Yên Mô thu được 102 tỷ đồng, đạt 162% dự toán, trong đó thu thuế, phí đạt 98%, tiền sử dụng đất đạt 259%; huyện Yên Khánh tổng thu được trên 181 tỷ đồng, đạt 139% dự toán, trong đó thu thuế, phí đạt 93%, tiền sử dụng đất đạt 244%; huyện Kim Sơn tổng thu được trên 150 tỷ đồng, đạt 165% dự toán, trong đó thuế, phí đạt 76%; tiền sử dụng đất đạt 329%; huyện Hoa Lư tổng thu được 162 tỷ đồng, đạt 146% dự toán, trong đó thu thuế, phí đạt 82%, tiền sử dụng đất đạt 225%; huyện Gia Viễn tổng thu được trên 100 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, trong đó thu thuế, phí đạt 81%, tiền sử dụng đất đạt 38%; huyện Nho Quan tổng thu 95 tỷ đồng, đạt 99% dự toán, trong đó thu thuế, phí, đạt 91%, tiền sử dụng đất, đạt 117%; Cơ quan Cục thuế tổng thu thuế, phí được trên 2.138 tỷ đồng, đạt 74% dự toán HĐND tỉnh giao.

PV: Để đạt được kết quả trên, trong 10 tháng đầu năm 2017, ngành Thuế tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện như thế nào và gặp khó khăn gì?

Đ/c Hà Văn Hiếu: Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức, điều hành công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Tranh thủ sự phối hợp giữa các ngành, các cấp để triển khai thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý nhằm thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các Luật thuế sửa đổi.

Đặc biệt, những năm gần đây, ngành Thuế rất chú trọng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Cùng với đó là việc đẩy mạnh việc cải cách hành chính, giảm bớt và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, tạo điều kiện cho người nộp thuế rút ngắn thời gian nộp; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế, hoàn thuế, giãn, hoãn, miễn thuế; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về Luật thuế.

Tuy nhiên, theo dự toán phấn đấu được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao thu nội địa là 6.050 tỷ đồng; trong đó thu từ thuế phí, lệ phí và thu khác ngân sách là 4.562 tỷ đồng (tăng 30% so với dự toán đầu năm); thu tiền sử dụng đất 1.400 tỷ đồng (tăng 133% so với dự toán pháp lệnh). Do đó, nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Thuế tỉnh trong 2 tháng còn lại của năm 2017 là rất lớn.

PV: Vậy đâu là những giải pháp hữu hiệu để hoàn thành mục tiêu trên?

Đ/c Hà Văn Hiếu: Trong những tháng cuối năm, ngành Thuế tập trung tối đa cho công tác thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách với những nguồn thu do ngành quản lý. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, cán bộ, công chức ngành Thuế Ninh Bình đang bước vào đợt thi đua nước rút cuối năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất.

Nhiệm vụ trọng tâm là phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thu, nộp trên địa bàn; tập trung cao độ cho công tác chống thất thu ngân sách, đôn đốc quyết liệt những doanh nghiệp còn nợ thuế.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu, đạt trên 4.500 tỷ đồng khoản thu từ thuế phí, lệ phí và thu khác ngân sách, đảm bảo hoàn thành toàn diện cả về tổng số và số thu cân đối, Cục Thuế tỉnh đã có công văn số 3686, ngày 6/11/2017 về việc đẩy mạnh thu ngân sách cuối năm, yêu cầu các Phòng, các Chi cục Thuế cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo của ngành triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả nhiều giải pháp.

Đó là, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp chỉ đạo điều hành thu ngân sách. Tập trung thu hồi nợ đọng thuế và cưỡng chế nợ thuế đúng quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ quản lý nợ.

Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố có văn bản đề nghị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khi làm thủ tục thanh toán vốn thông báo cho cơ quan Thuế, phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn yêu cầu các nhà thầu nộp thuế khi giải ngân, thanh toán vốn đầu tư.

Xử lý theo đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp… nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đối chiếu xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý; rà soát và xử lý dứt điểm tiền thuế nợ của các hộ nộp thuế khoán.

Thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Không xét thi đua, khen thưởng ở mức cao khi đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao. Phấn đấu đến 31/12/2017 tổng số tiền nợ không quá 5% trên tổng thu NSNN năm 2017.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của ngành, có biện pháp đôn đốc các khoản thu theo quyết định đã xử lý và chuyển cưỡng chế các quyết định hành chính thuế đã quá hạn theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan trong việc tính và thu thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng  cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, góp phần chống thất thu ngân sách.

Tiếp tục rà soát tình hình khai thuế, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải kê khai thuế, có biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời theo quy định, không để xảy ra nợ đọng thuế do kê khai không đúng, không đủ; Triển khai lập Bộ thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế năm 2018.

Tăng cường công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tích cực hướng dẫn và khuyến khích người nộp thuế sử dụng các giao dịch điện tử trong khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện chính sách thuế. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa" đối với việc thu, nộp, trả kết quả giải quyết hồ sơ  hành chính thuế.

Giải đáp kịp thời những vướng mắc về chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế được giải quyết các thủ tục hành chính thuế một cách nhanh chóng, đúng quy định của nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế được giao.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thái Học (Thực hiện)