Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

Chủ động phòng ngừa, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, không để hình thành "điểm nóng" về ma túy tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương là một trong những mục tiêu chung của Kế hoạch thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" được UBND tỉnh ban hành để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2020, mỗi huyện, thành phố xây dựng được một mô hình điểm về phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn. 100% người trong nhóm có nguy cơ mắc nghiện cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy. Mỗi năm giảm 5% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy.

Đối với các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, tiếp tục duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy. Hàng năm giảm từ 5 đến 10% người nghiện ma túy ngoài xã hội.100% người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý. Mỗi năm triệt xóa từ 50% trở lên số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đến năm 2020, trên địa bàn không có điểm nóng về ma túy. Không để phát sinh hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy và tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy…

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy  đảng, chính quyền cấp xã trong công tác phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy. Tăng cường năng lực chuyên môn cho người tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn.

Làm tốt việc rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy. Tổ chức tốt các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, không để hình thành các điểm nóng về ma túy ở cơ sở. Thực hiện tốt việc điều trị cai nghiện ma túy và quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng, ngừa tái nghiện.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh phân công cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp và có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án. Tăng cường công tác điều tra, khảo sát, nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, xác định các tụ điểm, tuyến, địa bàn phức tạp về ma túy; các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy để có kế hoạch đấu tranh, triệt phá; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn dân cư.

Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Tập trung triển khai áp dụng các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tụ điểm, các đối tượng có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn. Phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tham gia vào công tác phòng, chống ma túy, xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Phối hợp triệt xóa các tụ điểm ma túy. Sở Y tế làm tốt công tác tập huấn, cung cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt công tác cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Chỉ đạo các trung tâm y tế huyện, thành phố; đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc xét nghiệm xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy, thực hiện phác đồ điều trị cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện lập hồ sơ, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện. Thực hiện có hiệu quả chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục học viên trong cơ sở cai nghiện.

Sở Tư pháp, các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy; cảnh báo về hiểm họa, tác hại của tệ nạn ma túy. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 2 cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và răn đe, phòng ngừa tội phạm. ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt việc tham gia vận động, giáo dục người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và gia đình. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, phân loại tình trạng, tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn. Tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Tiến hành lập danh sách thống kê người nghiện ma túy và các đối tượng liên quan để kiểm soát và phòng ngừa tội phạm về ma túy...

 Trần Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện