Nâng cao đời sống gia đình người có công

Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho gia đình người có công với cách mạng. Đặc biệt, các hộ nghèo có thành viên là người có công được tiếp cận đầy đủ chính sách, mở ra cơ hội về vốn sản xuất, việc làm để tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần. Trong năm 2019, toàn tỉnh có 395 hộ có thành viên là người có công thoát nghèo, đạt 67,4%.

Nâng cao đời sống gia đình người có công

Gia đình ông Ngô Văn Lợi ở xóm 10 xã Khánh Hồng (Yên Khánh) trong ngôi nhà mới.

Thời gian qua, việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đối tượng là người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh ta thực hiện có hiệu quả. Đến hết tháng 11/2019, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho 1.993/2.326 hộ, đạt 85,68% (trong đó, xây mới: 927 hộ; sửa chữa: 1.066 hộ); 34 hộ đang triển khai thực hiện hỗ trợ; 250 hộ đưa ra khỏi Đề án (không còn nhu cầu, không đúng đối tượng); 49 hộ chưa triển khai thực hiện hỗ trợ.

Trong năm 2019, tỉnh ta cũng đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người có công dịp lễ, Tết với 178.533 suất quà, trị giá 38.467 triệu đồng; phối hợp với ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ phát động xây dựng "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" được trên 9,2 tỉ đồng. Một số huyện trong tỉnh cũng đã tổ chức lễ phát động xây dựng Quỹ cấp huyện như huyện Yên Mô, Yên Khánh…

Cũng trong năm qua, tỉnh ta đã thực hiện thanh tra toàn diện đối với 1.431 đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp theo Quyết định 26/2000/QĐ-TTg và Quyết định 120/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Mô, huyện Nho Quan, huyện Yên Khánh, thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp.

Kết quả, có 809 đối tượng (chiếm 56,53%) đủ điều kiện tiếp tục hưởng; có 622 đối tượng (chiếm 43,47%) tạm dừng trợ cấp, trong đó, có 607 đối tượng tạm dừng và đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định và 15 đối tượng dừng và truy thu trợ cấp.

Đến nay, tỉnh ta cũng hoàn thiện các thủ tục khôi phục lại chế độ cho 83 đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Yên Mô, thành phố Tam Điệp và thành phố Ninh Bình. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu thẩm định, xét duyệt và giải quyết chính sách cho 5.646 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

Đặc biệt, đối với công tác hỗ trợ giảm nghèo cho các hộ nghèo có thành viên là người có công được thực hiện có hiệu quả. Theo đồng chí Phạm Ngọc Phúc, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, bước vào năm 2019, khảo sát cho thấy, toàn tỉnh có 586 hộ nghèo có thành viên là người có công, trong đó có 432 hộ (chiếm 73,72%) không thể tác động giải pháp giảm nghèo; 69 hộ (chiếm 11,77%) có thể tác động giải pháp giảm nghèo; 70 hộ (chiếm 11,94%) vận động ghép hộ; 15 hộ (chiếm 2,57%) đề nghị rà soát lại đưa ra khỏi hộ nghèo. Đánh giá rõ nguyên nhân và khả năng thoát nghèo của từng hộ, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo các giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Điển hình, như huyện Yên Mô đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân, vận động ghép hộ với con cái, đến nay đã có 59/60 hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo, đạt 98,34%. Huyện Yên Khánh đã thực hiện giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở, vận động ghép hộ với con cái, hỗ trợ sinh kế, đến nay đã có 46/55 hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo, đạt 83,6%. Huyện Hoa Lư thực hiện các giải pháp vận động ghép hộ với con, hỗ trợ nhà ở đến nay đã có 34/35 hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo đạt 97,14%.

Huyện Gia Viễn đã tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhà ở cho người có công từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội của huyện, đến nay đã có 60/110 hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo đạt 54,45%. Thành phố Ninh Bình hiện nay chỉ còn 1 hộ có mức sống trung bình so với khu dân cư do thành phố có chính sách hỗ trợ hàng tháng. Thành phố Tam Điệp thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiền điện hàng tháng trong thời hạn 2 năm, vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, phường hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ sinh kế, đến nay 6/6 hộ có thành viên là người có công thoát nghèo…

Kết quả thực hiện, đến nay trên địa bàn tỉnh có 395/586 hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo, trong đó, thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp không còn hộ người có công là hộ nghèo, huyện Yên Mô và huyện Hoa Lư còn 1 hộ nghèo người có công. Góp phần chung vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7.898 hộ (chiếm 2,57%), hộ cận nghèo 12.493 hộ (chiếm 4,07%) và hộ có mức sống trung bình 91.835 hộ (chiếm 29,9%), trong đó, hộ nghèo là người có công 191 hộ, chiếm 2,42% so với hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 0,06% so với tổng số hộ dân.

Bài, ảnh: Đào Hằng