Lễ phát động và tuyên truyền phòng, chống ma túy

Ngày 10/11, Trường THCS Ninh Hải (Hoa Lư) tổ chức lễ phát động và tuyên truyền phòng, chống ma túy năm học 2009-2010.

Lễ phát động và tuyên truyền phòng, chống ma túy

Triển khai tháng chiến dịch tuyên truyền phòng chống ma túy, Trường THCS Ninh Hải là một trong 20 trường trong tỉnh Ninh Bình được chọn chỉ đạo điểm về nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy. Lễ phát động được tổ chức với nhiều nội dung như: chương trình văn nghệ phòng, chống ma túy, cơ quan công an cung cấp các kiến thức, chỉ ra tác hại và cách phòng chống ma túy, đối thoại, hỏi đáp về ma túy; công đoàn, đoàn thanh niên, liên đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh ký cam kết về phòng chống ma túy và toàn trường diễu hành cổ động tuyên truyền trên các trục đường.

Qua lễ phát động giúp học sinh, giáo viên và cộng đồng hiểu hơn về tác hại của ma túy, từ đó có biện pháp phòng ngừa, tránh xa.

 Phương Nam - Phạm Trường

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện