Lấy ý kiến góp ý vào bản thảo cuốn Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (1930 - 2020)

Ngày 10/8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào bản thảo cuốn Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (1930 - 2020). Dự hội thảo có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Lấy ý kiến góp ý vào bản thảo cuốn Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (1930 - 2020)

Các đại biểu dự hội nghị.

Bản thảo cuốn sách Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (1930 - 2020) có 5 phần với 7 chương, nội dung được chia nhỏ thành các giai đoạn theo từng diễn biến cách mạng.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào bản thảo cuốn sách Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (1930 - 2020). Đặc biệt là các ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Hội qua các thời kỳ đã tập trung rà soát, chuẩn xác hóa các vấn đề có tính lịch sử, sự kiện, nhân vật của mỗi nhiệm kỳ... Bên cạnh đó cũng góp ý thêm về bố cục tổng thế sách, tên gọi từng chương, mục, cách sắp xếp nội dung sao cho hợp lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc biên soạn sách Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (1930 - 2020) có ý nghĩa rất quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn, nhằm mục đích để tiếp tục giữ gìn, phát huy, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Hội Nông dân Ninh Bình; tổng kết, đúc rút kinh nghiệm của những thế hệ đi trước, góp phần xây dựng và phát triển phong trào Hội trong tương lai.

Vì vậy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong rằng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ tập trung đóng góp ý kiến, rà soát lại dữ liệu lịch sử trong thời gian công tác, đóng góp ý kiến để Ban Biên soạn cuốn sách tổng hợp, bổ sung thông tin.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ra một số vấn đề trong nội dung cuốn sách cần bổ sung, sửa chữa, đặc biệt là trong khoảng thời gian đồng chí công tác tại Hội Nông dân tỉnh.

Thái Học - Đức Lam                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                     

                     

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện