Ký kết hợp tác tăng cường tính bền vững và năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch

Ngày 20/7, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tăng cường năng lực cạnh tranh và bền vững cho ngành Du lịch Việt Nam giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ (gọi tắt là Chương trình SSTP).

Ký kết hợp tác tăng cường tính bền vững và năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch

Lễ ký kết giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ

Theo nội dung ký kết, Chương trình SSTP sẽ hỗ trợ năng lực và phát triển thể chế cho Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và hội viên của Hiệp hội trong vai trò đối tác thực hiện; mở rộng hệ thống kiểm tra du lịch bền vững (với các tiêu chí và chỉ dẫn đánh giá kèm theo); cung cấp ý kiến chuyên môn kỹ thuật để khai thác cơ cấu tổ chức và mở rộng chức năng, dịch vụ của Hiệp hội, hướng Hiệp hội trở thành một tổ chức hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Về phía Hiệp hội Du lịch Ninh Bình sẽ lựa chọn hội viên để thực hiện các hoạt động của Chương trình SSTP; chia sẻ dữ liệu với Chương trình SSTP để thiết lập hệ thống kiểm tra giám sát và đo lường du lịch bền vững; áp dụng các ý kiến chuyên môn kỹ thuật do Chương trình cung cấp để mở rộng hoạt động và nghiên cứu cải tiến cơ cấu tổ chức…

Các hoạt động dự kiến trong chương trình hợp tác là: xây dựng những mô hình sản phẩm du lịch bền vững, áp dụng nguyên tắc xanh; tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức các sự kiện, hội thảo, chuyên đề liên quan đến phát triển du lịch bền vững; xây dựng bộ tiêu chí và các chỉ số du lịch bền vững và tài liệu hướng dẫn sử dụng để đánh giá các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

Chương trình SSTP do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ, SECO hỗ trợ. Mục đích của Chương trình nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành Du lịch thông qua xúc tiến thực hành du lịch bền vững và cung cấp một chương trình đào tạo quản lý khách sạn có chất lượng.

Tin, ảnh: Nguyễn Lựu