Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị- xã hội

Ngày 7/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện Quy định 124 - QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị- xã hội

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh trong việc thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; dự kiến phân công các đơn vị giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định 124.

Nội dung phối hợp tập trung vào việc quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; Quy định số 124 -QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 989 -QĐ/TU; Kế hoạch số 87 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, hình thức góp ý và giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị, thông tin giám sát...

Việc phối hợp nhằm thống nhất về nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hình thức về góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tin, ảnh: Đức Lam