Kim Sơn: Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Huyện Kim Sơn có 27 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 3 đơn vị (Xuân Thiện, Chính Tâm và Yên Mật) chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tiến hành sắp xếp lại. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay, việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng tiến độ và đã được ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/2/2020. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong đời sống nhân dân địa phương được sáp nhập, sắp xếp.

Kim Sơn: Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Lãnh đạo huyện Kim Sơn tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo xã nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Đức Lam

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, giai đoạn 2019-2021; xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính đối với các xã: Xuân Thiện, Chính Tâm và Yên Mật làm cơ sở để ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề ản sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xã Xuân Thiện và xã Chính Tâm được sáp nhập nguyên trạng thành đơn vị hành chính xã Xuân Chính, có tổng diện tích tự nhiên sau khi sáp nhập là 6,95 km2 và quy mô dân số là 5.642 người; điều chỉnh 1,33 km2 diện tích tự nhiên, 1.335 người của xã Yên Mật vào xã Kim Chính, sau khi điều chỉnh, xã Kim Chính có 8,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.698 người; nhập 0,9 km2 diện tích tự nhiên, 827 người của xã Yên Mật vào xã Như Hòa, sau khi nhập, xã Như Hòa có 6,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 6.164 gười.

Xác định việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, huyện Kim Sơn đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo việc sáp nhập theo đúng lộ trình đề ra.

Khi bắt tay vào triển khai Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Kim Sơn cũng gặp không ít khó khăn do một bộ phận cán bộ, người dân có tâm lý e ngại về phong tục, tập quán bị xáo trộn; các thủ tục giấy tờ tùy thân phức tạp, rườm rà; băn khoăn về việc sắp xếp, bố trí việc làm cho các cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; việc quản lý sử dụng các trụ sở cũ sau sắp xếp; việc học hành của học sinh sau khi thực hiện phương án trường phổ thông nhiều cấp học...

Trước thực tế trên, UBND huyện Kim Sơn, các xã thuộc diện sắp xếp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc sáp nhập xã; vận động cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính tự nguyện nghỉ công tác trước tuổi tạo cơ sở thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Nhằm tạo sự đồng thuận cao, các tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đã trực tiếp xuống các khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc tham gia lấy ý kiến đóng góp, đồng thời giám sát việc lấy ý kiến đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định.

"Quan điểm chỉ đạo của huyện là việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã phải được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã Yên Mật, Kim Chính, Như Hòa, Xuân Thiện, Chính Tâm phải làm thận trọng, từng bước một và phải có lộ trình, kế hoạch, phương án cụ thể, đảm bảo sau khi điều chỉnh, sáp nhập phải tạo được động lực mới cho đội ngũ cán bộ, công chức; các đơn vị hành chính cũng có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương"- đồng chí Đỗ Hùng Sơn cho biết thêm.

Với quan điểm trên, huyện Kim Sơn đã tiến hành một cách thận trọng, khoa học, do vậy Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn đã được sự đồng thuận của đại đa số cử tri của 5 xã, sự tán thành của đại biểu HĐND 3 cấp và được ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết số 861 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020.

Đồng thuận với phương án sắp xếp cán bộ của huyện, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Thiện cho biết: Tôi cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng tăng quy mô dân số, quy mô diện tích tự nhiên là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Chính vì vậy, khi được tuyên truyền, giải thích về chủ trương này, cá nhân tôi rất đồng tình. Tôi đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước 1 năm 10 tháng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập các xã Xuân Thiện, Chính Tâm. Tôi tin tưởng sau khi sáp nhập, xã Xuân Chính sẽ có thêm điều kiện để mở rộng, phát triển hơn nữa.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay sau khi công bố Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện chỉ đạo các xã tổ chức thành công kỳ họp HĐND xã, nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền và lãnh đạo, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội.

Các xã khẩn trương tiến hành công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ cán bộ, hồ sơ chuyên môn và cơ sở vật chất; rà soát, ban hành các quy chế, quy định làm việc; giải quyết thủ tục hành chính, chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đề xuất phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã để đảm bảo số lượng được quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và quy định của ủy ban nhân dân tỉnh. Song song với ổn định tổ chức bộ máy, các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của địa phương, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Mai Lan