Kim Sơn phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Những năm qua, huyện Kim Sơn luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vừa giảm chi phí, thời gian cho người bệnh và gia đình bệnh nhân, vừa giúp giảm gánh nặng cho tuyến trên.

Kim Sơn phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Khám bệnh tại Trạm Y tế xã Văn Hải (Kim Sơn).

Năm 2016, Trạm y tế xã Văn Hải được đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng, với đầy đủ phòng chức năng, giá trị công trình 4 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nguồn đầu tư của xã. Đồng thời, Trạm được ngành Y tế quan tâm đầu tư toàn diện cả về nguồn nhân lực, trang thiết bị khám chữa bệnh.

Bác sĩ Mai Thị Tuyết, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Văn Hải cho biết: Hiện Trạm có 6 y, bác sĩ, trình độ đáp ứng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Trạm đều cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn các chương trình y tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2016, Trạm được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, y, bác sĩ phục vụ nhân dân tốt hơn. Trạm đã thực hiện tốt công tác truyền thông, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe; các hoạt động về dân số - KHHGĐ; phổ biến các kiến thức về bảo vệ sức khỏe, chú trọng rèn luyện thể lực, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; các biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng… Xã Văn Hải có trên 8.800 người, trong đó trên 90% người dân tham gia BHYT. Bình quân mỗi ngày Trạm khám, điều trị cho trên 20 lượt bệnh nhân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Sơn có 1 trung tâm y tế, 1 bệnh viện đa khoa, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 22/27 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020.

Đồng chí Ngô Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn cho biết: Để mạng lưới y tế cơ sở phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng với các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe như: Tiêm chủng mở rộng; giám sát, thực hiện biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời bệnh, dịch.

Đồng thời, truyền thông, giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản; tổ chức khám, chữa bệnh. Hiện nay, 100% Trạm y tế thực hiện khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho Sở Y tế, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế từ các nguồn vốn ngân hàng, nguồn vốn của Liên minh châu Âu và nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2016 đến nay, từ nguồn vốn các chương trình dự án đã đầu tư xây dựng mới và sửa chữa 25 trạm y tế xã với tổng kinh phí trên 61 tỷ đồng.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế; một số trạm y tế được trang bị máy siêu âm, máy nghe tim thai; 100% trạm y tế ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ bệnh án, công tác khám, chữa bệnh BHYT, tiêm chủng mở rộng…

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ y tế cũng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và công tác khám, chữa bệnh; số lượng cán bộ chuyên môn có trình độ đại học, trên đại học tăng qua từng năm; các thôn, xóm đều có nhân viên y tế thôn hoạt động.

Thuận lợi của Kim Sơn là có đội ngũ thầy thuốc vững vàng. Bình quân mỗi trạm có 5-6 y, bác sỹ; đối với xã đông dân cư như Kim Mỹ, Lai Thành, Cồn Thoi được biên chế 9 y, bác sỹ, đảm bảo đủ đội ngũ thầy thuốc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với sự quan tâm đầu tư kịp thời, hiệu quả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Kim Sơn đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ khám, chữa bệnh hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trong 9 tháng năm 2019, tổng số lần khám bệnh đạt 110.000 lần, đạt 99% kế hoạch năm; tổng số lần khám bệnh dự phòng 52.000 lần, đạt 56,9% kế hoạch năm.

Bài, ảnh: Tiến Minh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện