Kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Tam Điệp

Ngày 8/5, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh do lãnh đạo ngành Y tế làm trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện ngành Công an, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

Kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Tam Điệp

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam.

Thời gian qua, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Tam Điệp đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để thành lập BCĐ thành phố, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống dịch. Thành phố đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo, điều hành về phòng chống dịch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời đảm bảo đủ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

Tính đến ngày 7/5, trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã tổ chức điều trị, cách ly, theo dõi, giám sát cho 184 trường hợp, trong đó có 173 người đã hoàn thành thời gian cách ly, 11 người đang trong thời gian cách ly (6 người đang cách ly tại Trung tâm y tế thành phố và 5 người đang cách ly tại gia đình), với 100% sức khỏe bình thường, không ho, không sốt. Thành phố cũng đã trích ngân sách dự phòng và nguồn hỗ trợ an sinh xã hội gần 800 triệu đồng, chi cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn...

Sau khi đoàn đi kiểm tra tại một số đơn vị, doanh nghiệp và siêu thị trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay, đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu BCĐ thành phố Tam Điệp tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Hạnh Chi- Minh Quang