Kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Yên Mô

Ngày 7/5, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID -19 do lãnh đạo ngành Y tế làm trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện Sở Công thương, Công an tỉnh, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mô.

Kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Yên Mô

Đoàn kiểm tra tại công ty TNHH Giầy ANTHENA Việt Nam.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn và lắng nghe công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mô, đoàn kiểm tra ghi nhận sự chỉ đạo sát sao, cụ thể, hiệu quả của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mô trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn và toàn thể nhân dân, từ đó tích cực, chủ động thực hiện tổng thể các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, khả quan.

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mô đã đảm bảo các nguồn lực phòng chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, đảm bảo đủ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương. Toàn huyện đã huy động gần 4 tỷ đồng kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch, trong đó cấp huyện trên 1,6 tỷ đồng; cấp xã, thị trấn trên 1,1 tỷ đồng, các trường học đã chi gần 900 triệu đồng..., mua sắm trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ....

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... huyện Yên Mô tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các căn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về việc phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhất là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, phát hiện sớm các trường hợp về từ vùng dịch/đi qua vùng có dịch/có yếu tố liên quan đến dịch tễ để thực hiện giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo đúng quy định. Cùng với đó, các công ty, doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, như đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách trong quá trình làm việc và ăn uống, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Hạnh Chi