Kiểm tra công tác xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế

Tại 2 xã Yên Đồng và Yên Thành (huyện Yên Mô), Đoàn kiểm tra của tỉnh vừa đi kiểm tra, đánh giá và chấm điểm theo 10 tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia của Bộ Y tế.

Kiểm tra công tác xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế

Kiểm tra tủ thuốc đông y tại Trạm y tế xã Yên Thành (Yên Mô).

Qua kiểm tra tại xã Yên Thành, Đoàn đánh giá: Địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa về y tế; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân; hạ tầng cơ sở vật chất trạm y tế xã khang trang và sạch sẽ, trang thiết bị cơ bản được đầu tư; công tác chuyên môn thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu được giao, thực hiện tốt các chính sách, chế độ cho cán bộ y tế...

Đoàn đề nghị Yên Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo nhân dân trong việc xây dựng và sử dụng hố xí hợp vệ sinh, xử lý phân gia súc đúng quy định. Theo thang điểm quy định, xã Yên Thành đạt 96,4/100 điểm, đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cùng ngày, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế tại xã Yên Đồng. Qua kiểm tra thực tế, xã đã đạt 95,5/100 điểm, đủ điều kiện theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Đoàn sẽ trình kết quả kiểm tra để UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế cho 2 xã nêu trên.

Tin, ảnh: Minh Quang