Kiểm tra công tác xây dựng chuẩn Quốc Gia về y tế tại Nho Quan.

Ngày 2/ 12, Đoàn kiểm tra của Sở y tế đã kiểm tra công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế tại thị trấn Nho Quan và xã Kỳ Phú (Nho Quan) .

Kiểm tra công tác xây dựng chuẩn Quốc Gia về y tế tại Nho Quan.

Trạm y tế xã Kỳ Phú được đầu tư xây dựng khang trang.

 

 

 

 

Tại hai địa phương trên, Đoàn đã kiểm tra đánh giá và chấm điểm theo 10 tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế theo Quyết định 370/QĐ- BYT của Bộ y tế về việc ban hành "Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 -2010".  Nội dung gồm: xã hội hóa chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe; vệ sinh phòng bệnh; Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; Y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Cơ sở hạ tầng trang thiết bị; Nhân lực và chế độ chính sách; kế hoạch và tài chính; Thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc hợp lý an toàn. Theo những tiêu chí này thị trấn Nho Quan đạt tỏng 97,4 điểm; xã Kỳ Phú đạt 96,8 điểm.

Thị trấn Nho Quan có 100% số dân dùng muối I ốt, số hộ dùng nước sạch đạt 90,8%, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 87,1% đã khám sức khỏe cho 100% các cháu mẫu giáo, 88,12% học sinh tiểu học; khám và chăm sóc răng miệng cho 100% số cháu, khám bệnh cho 6644 lượt người tàn tật, tổng số lần khám bệnh bằng đông y đạt 1388 người, tiêm chủng cho 100% số cháu dưới 1 tuổi, cho uông vi ta min 100 % số cháu từ 6 đến 36 tháng tuổi.

Kỳ Phú 83,6 % hộ dân dùng nước sạch, 57,6% gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh,khám thai cho 260 phụ nữ, 100% số phụ nữ sinh con tại trạm y tế xã, số phụ nữ được khám thai 3 lần đạt 84%, số phụ nữ từ 15 tuổi dến 49 tuổi được khám phụ khoa đạt 87,5%. Trạm xá xã có đủ cán bộ y tế theo quy định. Có 13 túi y tế thôn bản, 100% cán bộ y tế thôn bản được đào tạo chuyên môn hàng tháng và giao ban định kỳ.   

Qua công tác kiểm tra thực tế, Đoàn thống nhất ý kiến 2 địa phương trên đủ điều kiện theo 10 chuẩn mà Bộ y tế ban hành, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh xem xét công nhận là những xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 

Nam Phương- Phương Thảo