Kiểm tra chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Yên Mô

Ngày 15/9, Đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Yên Mô.

Kiểm tra chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Yên Mô

Đoàn đi kiểm tra thực tế tại Trường mầm non xã Yên Thắng, Yên Mô.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Làm việc với huyện Yên Mô, đoàn kiểm tra đã nghe Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các xã đạt chuẩn trong giai đoạn 2013-2020. Theo đó, huyện Yên Mô có 16 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có 9 xã miền núi.

 Từ năm 2013 đến nay, Yên Mô đã có 15/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, các xã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn nợ và các kiến nghị của đoàn thẩm định của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới được ban hành năm 2016 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã cũng phân công các ban, ngành, đoàn thể, các thôn xóm trực tiếp quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng thiết yếu. 

Trong phát triển sản xuất, các địa phương đã triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của huyện, của tỉnh. Toàn huyện đã chuyển đổi trên 812 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác mới cho giá trị cao hơn trồng lúa từ 3-5 lần. Nuôi thủy sản phát triển mạnh, chuyển từ nuôi tận dụng sang thâm canh, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị bình quân trên 1 ha canh tác năm 2020 ước đạt 135 triệu đồng/ha/năm tăng 26,4 triệu đồng/ha/năm so với năm 2015. 

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, huyện đã quy hoạch 4 cụm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng năm 2019 đạt 2.680 tỷ đồng.

Về vấn đề xử lý nợ xây dựng cơ bản, các xã đã huy động các nguồn lực, nhất là nguồn thu từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết tháng 6 năm 2020,  13/16 xã còn nợ xây dựng cơ bản với tổng số nợ trên 109 tỷ đồng.

Kiểm tra chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Yên Mô
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục, đồng thời cũng gợi mở một số nội dung, giải pháp để các xã nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt và huyện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn chưa đạt.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa đã ghi nhận sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Mô trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu trí sau khi đã đạt chuẩn. 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Yên Mô tập trung rà soát lại tiêu chí giao thông, tiêu chí môi trường (cụ thể là vấn đề nước sạch nông thôn) và có giải pháp để hoàn thành các tiêu chí này trong thời gian sớm nhất. Quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bình quân đầu người đảm bảo thực chất và đạt so với yêu cầu tiêu chí.

 Cần có giải pháp, lộ trình cụ thể trong việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn thành 3 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt (Quy hoạch, Giao thông, Y tế - Văn hóa -Giáo dục). 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Yên Mô cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và làm hồ sơ trình cấp trên thẩm định, xét duyệt, công nhận.

Trước đó Đoàn đã đi kiểm tra thực tế và nghe đại diện lãnh đạo xã Khánh Thịnh và xã Yên Thắng báo cáo nhanh tình hình triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn nông thôn mới.

Hồng Giang - Trường Giang