Khánh Công: Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Toàn xã Khánh Công (Yên Khánh) hiện có 417 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và đã tạo việc làm, giúp đỡ những hộ nghèo gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương… Đó là một trong những kết quả nổi bật từ việc triển khai sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững mà Hội Nông dân xã đã và đang triển khai.

Ông Đỗ Gia Hiểu, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là 1 trong 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Tổ chức tốt phong trào này sẽ mang lại quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân, từ đó hội viên sẽ gắn bó chặt chẽ và tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Hội phát động, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ nhận thức đó, hàng năm Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi. Đồng thời xây dựng và cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua tới các chi hội và phát động hội viên thực hiện. Cuối năm, căn cứ vào tiêu chuẩn để bình xét, suy tôn những nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đã có 100% chi hội tổ chức phát động hội viên nông dân đăng ký thực hiện phong trào và phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với 750 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu trong 3 năm, từ 2016-2018, tăng 250 hộ so với giai đoạn trước. Qua bình xét, đến nay toàn xã có 417 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 15 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 20 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện và 382 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã. Nhiều hộ đã trở thành những điển hình trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia giúp các hộ hội viên nghèo vượt khó vươn lên, giảm nghèo bền vững như hộ ông Phạm Văn Chuyền ở xóm 10, hộ ông Phạm Văn Trang xóm 4, hộ ông Phạm Văn Vinh ở xóm 5…

Để có được kết quả đó, trong 3 năm qua, Hội Nông dân xã đã chủ động liên kết với các ngành, các HTX, các doanh nghiệp tổ chức 105 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân, đồng thời tổ chức các cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại các địa phương ở trong và ngoài tỉnh. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ nông dân kiến thức phát triển sản xuất, được bà con đồng tình, ủng hộ.

Cùng với đó, để giải quyết những khó khăn về nguồn vốn mà rất nhiều hộ hội viên đang gặp phải, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác 4 tỷ đồng vốn vay giúp cho 228 hộ đầu tư phát triển kinh tế. Đồng thời tiếp nhận 2 dự án từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện với số tiền gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân xã dù còn hạn chế song cũng đã và đang từng bước tiếp sức cho bà con thoát nghèo. Một hoạt động khác cho thấy sự năng động của tổ chức Hội khi đã chủ động tìm kiếm, phối hợp với các doanh nghiệp tín chấp hơn 100 tấn vật tư phân bón theo phương thức trả chậm. Chính nhờ sự hỗ trợ thiết thực này mà nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn, sáng tạo phát triển sản xuất, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Thậm chí nhiều nhóm hộ đã liên kết thành lập các tổ hợp tác, HTX trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản như HTX nấm và cây dược liệu, Tổ hợp tác trồng cây nông sản, tổ hợp tác chăn nuôi…

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển tương đối toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa.

Đào Duy