Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020

Ngày 1/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2020. Đến dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng 215 học viên là cán bộ Hội cấp huyện và cơ sở.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản: Thông tin tình hình thời sự hiện nay; đánh giá một số nội dung của công tác Hội thời gian qua; Học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo phù hợp với cựu chiến binh.

Việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công tác Hội CCB đối với đội ngũ cán bộ Hội là một việc làm quan trọng, thông qua tập huấn nhằm giúp cho mỗi cán bộ Hội Cựu chiến binh nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động. Cùng với đó tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, từng bước xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy vai trò của các thế hệ Cựu chiến binh trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thái Học - Mạnh Tuấn