Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN+3

Ngày 29/7, Hội nghị bộ trưởng Năng lượng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (AMEM+3) đã chính thức khai mạc tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN+3

Hội nghị sẽ bàn về cách thức hợp tác xây dựng hệ thống dự trữ dầu.

 

 

Theo chương trình nghị sự, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận cách thức hợp tác trong kế hoạch xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ, nhằm đối phó với nhu cầu ngày càng tăng về dầu mỏ tại khu vực châu Á và khả năng tăng giá dầu trong tương lai. Đại diện của ASEAN và của ba nước Đông Á cũng sẽ tiến hành cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm đưa ra kế hoạch riêng của từng nước trong việc xây dựng các kho dữ trữ dầu mỏ. Hội nghị AMEM+3 diễn ra một ngày sau Hội nghị các quan chức cấp cao về năng lượng (SOME+3) và trước Hội nghị Bộ trưởng năng lượng cấp cao Đông Á lần thứ 3 (EAS-EMM).

 

Theo TTXVN/Vietnam+