Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã

Sáng 13/7, Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư cùng 80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã

Quang cảnh lớp khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, học viên sẽ được giảng viên bộ môn Tin học, khoa Ngoại ngữ - Tin học và cán bộ, giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Hoa Lư truyền đạt 6 Modul trong thời gian 120 tiết học, gồm các kiến thức: Hiểu biết về CNTT cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản; sử dụng Internet cơ bản.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 tháng, kết thúc lớp tập huấn, học viên sẽ làm bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ.

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng CNTT cho cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay, giúp cán bộ thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình; đồng thời nắm bắt được những tiến bộ CNTT, đặc biệt kỹ năng Tin học văn phòng - sử dụng MS Word Excel và PowerPoint.

Hồng Vân - Minh Quang