Kết thúc xét xử bốn bị cáo liên quan đến vụ PMU18

Sáng 15/10, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 4 bị cáo nguyên là cán bộ cảnh sát điều tra và nguyên là phóng viên báo chí vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án PMU18, đã kết thúc.

Sau gn hai ngày xét x công khai, trên cơ s kết qu thm vn, tranh lun ca nhng người tham d phiên tòa và lng nghe nhng quan đim bào cha ca các lut sư cũng như phn tranh lun ca đại din Vin Kim sát, Hi đồng xét x đã tuyên án như sau: B cáo Phm Xuân Quc, nguyên Cc trưởng Cc Cnh sát điu tra ti phm v trt t xã hi (C14) mc hình pht cnh cáo. B cáo Đinh Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng 9-C14 chu mc án 1 năm tù giam. B cáo Nguyn Vit Chiến, nguyên phóng viên Báo Thanh Niên chu mc hình pht 2 năm tù giam, thi hn chp hành hình pht tù tính t ngày 12/5/2008. Riêng b cáo Nguyn Văn Hi, nguyên phóng viên Báo Tui Tr Thành ph H Chí Minh nhn mc án 24 tháng ci to không giam gi. Sau khi tuyên b mc án, Hi đồng xét x yêu cu tr t do ngay cho Nguyn Văn Hi vì đã đủ thi gian chp hành hình pht (b cáo Hi đã b tm giam t ngày 12/5/2008). Ti phiên tòa sáng 15/10, khác vi li khai mt ngày trước đó, b cáo Đinh Văn Huynh đã thành khn tha nhn nhng hành vi vi phm pháp lut ca mình theo như cáo trng mà Vin Kim sát nhân dân ti cao đã truy t. Tranh lun v quan đim ca các lut sư tham gia bào cha cho 2 b cáo Phm Xuân Quc và Đinh Văn Huynh, đại din Vin Kim sát cho rng, hành vi ca hai b cáo Quc và Huynh thông tin cho báo chí trong quá trình điu tra v án là hành vi tiết l bí mt công tác; vi phm Quyết định và Ch th ca B Công an v tăng cường bo v bí mt thông tin, tài liu và các bin pháp nghip v ca lc lượng Công an nhân dân; phm vào ti "C ý làm l bí mt công tác" theo điu 286 B lut hình s. Không đồng tình vi quan đim bào cha ca các lut sư đối vi hai b cáo Nguyn Vit Chiến và Nguyn Văn Hi, đại din Vin Kim sát cho rng hành vi ca hai b cáo này đã vi phm Điu 10 ca Lut Báo chí, quy định v nhng điu không được thông tin trên báo chí; phm vào ti "Ti li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích ca Nhà nước, quyn, li ích hp pháp ca t chc, công dân" theo điu 258 B lut hình s. Đại din Vin kim sát cũng đã bác b lp lun ca các lut sư cho rng hành vi ca các b cáo nguyên là phóng viên không gây hu qu nghiêm trng, không b khiếu ni nhưng trên thc tế nhng hành vi đó đã gây hu qu nghiêm trng, tác động xu đến tư tưởng, tinh thn, tâm lý xã hi vào thi đim nhy cm.

Theo TTXVN