Huyện Yên Mô triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và phương án PCTT - TKCN năm 2019

Ngày 26/4, huyện Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa năm 2018, triển khai kế hoạch và giải pháp sản xuất vụ mùa năm 2019.

Huyện Yên Mô triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và phương án PCTT - TKCN năm 2019

Các đại biểu dự hội nghị.

Vụ mùa năm 2018, Yên Mô đã gieo trồng trên 7.397 ha các cây trồng đạt 100,3% kế hoạch, trong đó hơn 6.775 ha lúa và trên 621 ha cây màu. Về cây lúa, cơ cấu giống lúa tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp để nâng cao giá trị thu hoạch trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác.

Diện tích lúa chất lượng cao và lúa nếp đã chiếm 64,6%, diện tích lúa thuần khác chiếm 33,1%, diện tích lúa lai chiếm 2,3%. Năng suất bình quân toàn huyện đạt 54,8 tạ/ha, tăng 5,25 tạ/ha so với vụ mùa năm 2017; sản lượng đạt trên 37 nghìn tấn; thu nhập bình quân 1 ha canh tác đạt 38,7 triệu đồng, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2017.

Đối với cây màu, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Yên Mô đã chuyển đổi thêm 24 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình: trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản, chuyên nuôi thủy sản, sản xuất lúa - cá, lúa -cá - ốc hột....Các mô hình cho giá trị thu nhập từ 200-500 triệu đồng/ha canh tác, cao gấp 3-5 lần so với trồng lúa.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 huyện Yên Mô có kế hoạch gieo trồng 7.307 ha, trong đó 6.674 ha lúa, 633 ha cây màu. Trong đó, quan tâm mở rộng diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đậu xanh ĐXVN7 tại xã Yên Thái, Yên Thành, Yên Lâm với Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao tại xã Yên Hòa; chuyển đổi 30 ha đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây hàng năm, cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản, mô hình ao nổi để nâng cao hiệu quả sản xuất...

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019.

Tại hội nghị 11 tập thể được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích trong sản xuất vụ mùa năm 2018.

* Cùng ngày, UBND huyện Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết công tá PCTT -TKCN năm 2018, và triển khai phương án PCTT - TKCN năm 2019.

Năm 2018, Yên Mô đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp PCTT-TKCN trên địa bàn. Ban chỉ đạo PCTT-TKCN huyện đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện của cơ sở; kiểm tra đê, kè cống và các công trình phục vụ phòng chống lụt bão.

Huyện đã tiến hành tu sửa, nâng cấp, xây dựng 8 công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai và nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét các kênh tiêu kết hợp nâng cấp bờ vùng đảm bảo tiêu úng thuận lợi. Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần theo phương án 4 "tại chỗ" được các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện.

Theo dự báo năm 2019, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta tương đương so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa có thể đến sớm, diễn biễn thời tiết phức tạp khó lường.

Do đó huyện Yên Mô đã đề ra nhiều giải pháp PCTT-TKCN nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện; củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN của huyện, của xã, thị trấn, ngành; xác định rõ các trọng điểm phòng chống thiên tai để xây dựng, hoàn thiện phương án theo phương châm 4 "tại chỗ" đảm bảo chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương...

Hồng Giang - Anh Tuấn