Hơn 40 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu chọn ra nhà lãnh đạo mới

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi các tướng lĩnh tiến hành đảo chính rồi lập nên chính phủ năm 2014, bầu cử liên tiếp nhiều lần bị trì hoãn và sau rất nhiều tranh cãi, tổng tuyển cử cuối cùng cũng diễn ra.

Hơn 40 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu chọn ra nhà lãnh đạo mới

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử. (Nguồn: THX/TTXVN)

8 giờ sáng ngày 24/3, các điểm bỏ phiếu tại Thái Lan đã bắt đầu mở cửa phục vụ hơn 40 triệu cử tri Thái Lan lần đầu tiên sau 8 năm mới được đi bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo mới của đất nước.

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi các tướng lĩnh tiến hành đảo chính rồi lập nên chính phủ năm 2014, bầu cử liên tiếp nhiều lần bị trì hoãn và sau rất nhiều tranh cãi, tổng tuyển cửcuối cùng cũng được diễn ra.

Theo Hiến pháp mới, Quốc hội Thái Lan gồm Hạ viện có 500 ghế và Thượng viện có 250 ghế.

Cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 hạ nghị sỹ, trong đó 350 nghị sỹ ứng cử theo danh sách cá nhân và 150 nghị sỹ theo danh sách đảng.

Toàn bộ Thượng viện gồm 250 ghế sẽ do chính quyền đương nhiệm chỉ định.

Thủ tướng mới sẽ do quốc hội bầu chọn.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 18 giờ cùng ngày./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)