Hơn 25 nghìn người thực hiện KHHGĐ

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch các biện pháp tránh thai năm 2009, từ 10-3 đến 30-4, Ban chỉ đạo chiến dịch tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo chiến dịch đợt 1 "Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng khó khăn và vùng có mức sinh cao" ở 83 xã, phường bằng nguồn kinh phí Trung ương và 64 xã còn lại tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí để tổ chức chiến dịch.

Hơn 25 nghìn người thực hiện KHHGĐ

Tư vấn SKSS/KHHGĐ ở thị trấn Me (Gia Viễn). Ảnh: M.D

Tính đến ngày 8-4, toàn tỉnh đã có 96/147 xã, phường, thị trấn triển khai chiến dịch, kết quả: Tổng số người mới chấp nhận các biện pháp tránh thai là 25.523 người, đạt 65% kế hoạch chiến dịch đợt 1 và đạt 55% kế hoạch năm 2009; khám phụ khoa cho 19.347 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; 2.334 phụ nữ có thai được khám thai, cấp viên sắt và tiêm phòng uốn ván.

Kinh phí hỗ trợ cho chiến dịch của 96 xã, phường, thị trấn là 157.410.000 đồng.

Hà Mi