Hội thảo phản biện Đề án chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác Khu du lịch Vân Long

Ngày 3/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn phản biện "Đề án chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác Khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long".

Hội thảo phản biện Đề án chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác Khu du lịch Vân Long

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐL

Tham dự có rất nhiều các chuyên gia, nhà khoa học là thành viên của Hội đồng của tư vấn phản biện; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan; lãnh đạo UBND huyện Gia Viễn và 7 xã nằm trong khu vực.

Vân Long là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ với tài nguyên đa dạng sinh học cao, cảnh quan hấp dẫn. Từ năm 1998, khu vực này được đưa vào quản lý và khai thác phục vụ du lịch sinh thái, bước đầu tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, việc quản lý và phát triển Khu du lịch này hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, số lượng du khách đến thăm quan có xu hướng giảm. Vì vậy, việc thực hiện đổi mới mô hình quản lý, khai thác là điều hết sức cần thiết.

Trong đề án "Đổi mới mô hình quản lý, khai thác Khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030", Sở Du lịch đã đề xuất 3 mô hình quản lý mới là: Ban Quản lý trực thuộc UBND huyện; Ban Quản lý trực thuộc Sở Du lịch, trước mắt giao Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An quản lý và mô hình hợp tác công tư.

Tại hội thảo, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày Đề án, các thành viên của Hội đồng của tư vấn phản biện đều khẳng định tính cấp thiết của Đề án và việc phải sớm thay đổi mô hình quản lý ở Khu đất ngập nước Vân Long, nhằm khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên hiện có; tạo thêm việc làm cho người dân và đem lại nguồn lợi kinh tế cho tỉnh.

Đánh giá Đề án đã được nghiên cứu đầy đủ, chi tiết và cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra nhưng các đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại cần bổ sung như: nên đặt lại tên cho Đề án để đảm bảo tính chính xác; phải phân tích làm rõ hơn nữa hiện trạng bộ máy tổ chức quản lý tại Vân Long (các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần trong bộ máy quản lý); trong phần định hướng, mục tiêu phát triển thì cần xem lại một số con số đưa ra để đảm bảo tính thực tế...

Kết thúc hội thảo, Sở Du lịch và đơn vị tư vấn đã có những giải trình, tiếp thu các ý kiến phản biện của các thành viên hội đồng để sớm chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Hà Phương-Đức Lam