Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 10/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, phát động thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2020 Hoa Lư - Ninh Bình. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tới dự.

Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao cờ thi đua cho các tập thể.

Năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở. Hội đã đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Các hoạt động hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh.

Hội đã phối hợp tổ chức hơn 2.300 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 120 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân. Toàn tỉnh có 734 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ là hơn 657 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tăng 3.990 triệu đồng... Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, sinh hoạt chi hội được duy trì và có chất lượng. Toàn tỉnh đã kết nạp hơn 3 nghìn hội viên mới.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến đạt hiệu quả thiết thực góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả đã đạt được của các cấp hội nông dân trong tỉnh năm 2019.

Đồng thời nhấn mạnh: Ngoài 15 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ cụ thể mà Hội đã đề ra, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tham mưu, đề xuất để tham gia thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, hoàn thành các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Tích cực tham gia xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân.

Hoạt động Hội phải hướng mạnh về cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ mở rộng quy mô các mô hình nông dân phát triển kinh tế, thành lập mới và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân, đẩy mạnh công tác giám sát pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Đào Duy- Đức Lam