Hội nghị trực tuyến về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải". Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Tại điểm cầu Ninh Bình, các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện Thường trực các huyện, thành ủy; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố...

Hội nghị được tổ chức với mục đích chủ yếu là nhằm tiếp tục khẳng định vai trò và ý nghĩa của công tác dân vận, của Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và bên cạnh đó còn có một phương thức hòa giải mới là hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Đồng thời, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan để từ đó xác định phương hướng, đề xuất giải pháp tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò của công tác dân vận trong hòa giải ở cơ sở và hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Từ đó giúp các hoạt động hòa giải ở cơ sở và hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, bảo đảm giải quyết mọi tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và Kết luận số 43-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Tin, ảnh: Xuân Trường