Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

Ngày 18/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã triển khai nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân;

Về công tác tiếp công dân, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2018) với 124.178 vụ, có 1.935 đoàn đông người. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xử lý 82.260 đơn đủ điều kiện trên tổng số 137.447 đơn thư tiếp nhận.

Thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 02 ha đất; trả lại quyền lợi cho 800 người, xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp... góp phần giúp cho công tác phòng chống tham nhũng đạt được những bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của ngành Thanh tra trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Thanh tra cần phải lưu ý khắc phục, Phó thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu 6 tháng cuối năm2019, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt ba nội dung chính, đó là:

Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch; Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước;

Thực hiện kế hoạch kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; Tổ chức thực hiện tốt Luật Tố cáo 2018 và văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu ngành thanh tra nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện tốt hơn công tác thanh tra trong thời gian tới; đồng chí đề nghị Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố cần sớm thực hiện rà soát, tổ chức sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm để rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả trong những tháng cuối năm.

Đồng chí cũng yêu cầu Thanh tra các huyện Gia Viễn, Kim Sơn, Nho Quan cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn tại trong thời gian qua. Đồng thời, Thanh tra tỉnh cần khẩn trương lập kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ của một số đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Kiều Ân