Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tại Hà Nội có đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia, đến nay đã có 95/95 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia.

64 bộ, ngành, địa phương phát sinh gửi, nhận văn bản điện tử 03 cấp chính quyền (cấp Vụ, Cục, sở, ngành, quận huyện, trong đó có 1200 sở, ngành, quận huyện đã kết nối thông qua LGSP gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thí điểm gửi văn bản điện tử không kèm bản giấy từ ngày 09 tháng 04 năm 2019 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019. Từ ngày 12 tháng 03 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, có tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong đó có 116.630 văn bản gửi, 343.547 văn bản nhận của cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 44.889 văn bản gửi, 143.697 văn bản nhận của cấp Cục, Vụ, sở, ngành, quận huyện; 1588 văn bản gửi, 921 văn bản nhận của cấp phường xã.

Đối với tỉnh Ninh Bình, đến ngày 15/11, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã triển khai đến 100% các sở ban ngành, huyện, thành phố, xã phường thị trấn và các đơn vị trực thuộc với hơn 8600 tài khoản người dung. Hệ thống thường xuyên được nâng cấp và hiệu chỉnh đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng của các cơ quan đơn vị.

Đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc gửi nhận văn bản trên hệ thống và có hơn 2,5 triệu lượt văn bản lưu chuyển qua hệ thống. Tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 70%.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tập trung công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các sở ban, ngành, địa phương trong triển khai Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ được giao; chỉ đạo cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan chỉnh sửa chức năng trả lại văn bản trong module văn bản đến; nâng cấp, bổ sung chức năng ký số, chức năng module văn bản nội bộ; xây dựng quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng hệ thống...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: Để hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ trong năm 2019 sẽ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ - CP về công tác văn thư, lưu trữ; các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28; triển khai phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện một số hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định pháp luật; các bộ, ngành, địa phương tuân thủ quy định về thời gian gửi, nhận văn bản và giám sát, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống QLVB&ĐH.

Tin, ảnh: Bùi Diệu