Hội nghị phổ biến kiến thức về nghề công tác xã hội tại thành phố Tam Điệp

Ngày 24/5, tại UBND phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp), Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Tam Điệp tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về nghề công tác xã hội cho người làm công tác xã hội.

Hội nghị phổ biến kiến thức về nghề công tác xã hội tại thành phố Tam Điệp

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Tham gia hội nghị có 200 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng phụ nữ và các cán bộ làm công tác xã hội... của 4 phường, xã: Tân Bình, Bắc Sơn, Yên Bình, Yên Sơn. 

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được chuyên viên công tác xã hội của Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác xã hội như: Vai trò, vị trí của công tác xã hội, thế nào là nghề công tác xã hội, quy trình trợ giúp trong công tác xã hội, vai trò của Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh trong việc chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Thông qua việc trang bị, phổ biến những kiến thức cơ bản trên giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội tại cơ sở nâng cao nhận thức, có những hiểu biết cơ bản, đúng đắn về công tác xã hội, từ đó giúp họ phát huy hiệu quả vai trò của mình trong hoạt động thực tiễn, trợ giúp tốt hơn cho các đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin, ảnh: Phương Nam