Hội nghị phản biện xã hội dự thảo quy định về tập trung, tích tụ đất đai

Ngày 26/6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Hội nghị phản biện xã hội dự thảo quy định về tập trung, tích tụ đất đai

Quang cảnh hội nghị.

Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp gồm 4 chương, 28 điều. Trong đó, quy định các cơ chế, chính sách, trình tự và trách nhiệm thực hiện nhằm khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp được thực hiện thông qua các phương thức: Dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp; liên kết, hợp tác để tổ chức sản xuất nông nghiệp; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận rõ các nội dung liên quan, trong đó chủ yếu là 2 nội dung quan trọng về: mục đích sử dụng đất nông nghiệp khi tập trung, tích tụ để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp; trình tự tập trung đất nông nghiệp.

Tin, ảnh: Thái Học