Hội nghị chuyên đề công tác tuyên giáo năm 2020

Ngày 16/9, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề công tác tuyên giáo năm 2020.

Hội nghị chuyên đề công tác tuyên giáo năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, giảng viên là Tiến sỹ Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt tới các đại biểu dự hội nghị 2 nội dung chính, đó là: Những yêu cầu về đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Kỹ năng tiếp xúc với báo chí.

Theo đó, công tác tuyên giáo là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Trong thời đại công nghệ 4.0, công tác tuyên giáo cần có sự đổi mới về nội dung, đa dạng phương pháp tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Thông qua việc truyền đạt, giảng viên đã đề xuất những phương pháp nhằm đổi mới công tác tuyên giáo, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Ninh Bình. Đối với kỹ năng tiếp xúc báo chí, các đại biểu đã được truyền đạt về kinh nghiệm trao đổi, cung cấp, nhất là xử lý thông tin theo từng trường hợp, nhóm vấn đề.

Đây là hội nghị chuyên đề có nhiều nội dung mang tính thời sự và rất thiết thực đối với cấp ủy cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tiếp xúc báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông và yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo trong thời kỳ hiện nay.

Thái Học - Đức Lam

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện