Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020 để thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cả nước 6 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình trong 6 tháng cuối năm 2020.

Định hướng về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền những nội dung mới trong văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết quả đại hội đảng cấp cơ sở, trong đó cần tập trung vào 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức đại hội; tập trung tuyên truyền thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng thời, tập trung tuyên truyền 73 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7 (1947 - 2020); 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 15/8 (1945 - 2020), kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020); tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo viên của tỉnh cần tập trung đổi mới, đa dạng và phong phú hình thức tuyên truyền; kết hợp tuyên truyền trực quan, truyền thông đại chúng và hội họp, sinh hoạt chi bộ... Các nội dung tuyên truyền bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, bên cạnh đó báo cáo viên của tỉnh cần tập trung vào công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII với các nội dung về kết quả thực nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; quy trình công tác nhân sự; công trình, hoạt động chào mừng; tâm tư, tình cảm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân; kết quả Đại hội. 

Bên cạnh đó là thông tin về các kỳ họp HĐND các cấp, các ngày kỷ niệm; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa hè; thông tin đối ngoại và vấn đề biển Đông...

Thái Học - Trường Giang