Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để thảo luận và cho ý kiến vào một số Dự thảo báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo (lần 4) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cho rằng: Đối với mục tiêu về tổng sản phẩm GRDP nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đánh giá thực tế, tính toán khoa học cần có quyết tâm chính trị cao để đưa ra chỉ tiêu cụ thể vừa đảm bảo có tính khả thi, vừa thúc đẩy được sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới. Một số ý kiến đề nghị tiêu đề của Báo cáo, nội dung các khâu đột phá cần diễn đạt ngắn gọn, súc tích hơn nữa; đặc biệt, cần tính toán lại số lượng khách du lịch năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ý kiến của các đại biểu. Đồng thời khẳng định Dự thảo báo cáo đã cơ bản đạt yêu cầu và vẫn trong lộ trình thảo luận, đóng góp ý kiến. Yêu cầu tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo để xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: về hệ thống các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng phải có sự hài hòa giữa thực tiễn và quyết tâm chính trị; với các chỉ tiêu khác, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại, trên cơ sở đối chiếu với bình quân chung của cả nước để xây dựng cho phù hợp.

Về Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, trọng tâm công tác quý 2 năm 2020, các đại biểu thống nhất đánh giá: trong quý I, trước diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; kinh tế có bước tăng trưởng; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tương đối ổn định.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả đã đạt được trong quý I, nhất là về việc hoàn thành đại hội cấp chi bộ cơ sở sớm hơn dự kiến, tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở của tỉnh. Tỉnh đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do đó Ninh Bình đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng, đã điều trị thành công cho 1 bệnh nhân mắc Covid-19.

Về phát triển KT - XH, nổi bật là số thu ngân sách của tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2019. Đối với nhiệm vụ công tác quý II, đồng chí nhấn mạnh ngoài các nội dung đã đề cập trong dự thảo báo cáo, các cấp, các ngành cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đại hội, tuy nhiên do dịch bệnh dự báo còn diễn biến phức tạp nên các đơn vị cân nhắc về thời gian tổ chức cho phù hợp. Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể tăng cường nắm tình hình cơ sở.

Cần quan tâm hơn nữa tới doanh nghiệp và người lao động; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông. Đặc biệt các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, đơn vị; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Trong chương trình hội nghị, sau khi nghe Dự thảo Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên địa bàn tỉnh; Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2020 và ý kiến của đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện phương án. Đồng thời quan tâm tới việc thực hiện quy chế phối hợp giữa sở, ngành, địa phương; các huyện, thành phố chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ, nhất là vật tư tại chỗ để xử lý khi có sự cố xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác kiểm tra các phương án chuẩn bị phòng chống thiên tai tại các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống lụt bão.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình xin ý kiến về nội dung góp ý của UBND tỉnh vào Dự thảo tờ trình của Bộ Nội vụ và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hòa Bình; Dự thảo Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019; Dự thảo các văn bản về công tác tổ chức và cán bộ.

Duy Hiền - Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện