Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 22/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; chủ trương về thành lập Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An thuộc Trường Đại học Hoa Lư; Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, các đại biểu thống nhất với đánh giá: năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt xa so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương cho cán bộ chủ chốt.

Kịp thời ban hành một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; Công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, tiến hành thường xuyên. Năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 1.858 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 71.846 đồng chí.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 10,02%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; sản xuất nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt; dịch vụ, du lịch phát triển khá. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Các đại biểu đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 như: tăng cường công tác tư tưởng, chính trị tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về văn hóa lịch sử, du lịch của tỉnh; tập trung triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ý kiến của các đại biểu, cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo.Đồng thời nhấn mạnh: các chỉ tiêu được đưa ra trong Dự thảo cần phải thể hiện rõ hơn nữa quyết tâm chính trị cao của tỉnh. Và để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020, cần có các giải pháp đồng bộ và cách làm cụ thể, quyết liệt; cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá các nội dung có sự chuẩn bị kỹ càng, công phu, đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với thực tế của địa phương. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét, bổ sung để các báo cáo, tờ trình được chặt chẽ và trình bày khoa học hơn; UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn bổ sung thêm một số chi tiết cho phù hợp ở một số tờ trình; HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục thẩm định kỹ lưỡng các nội dung.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến về chủ trương thành lập Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An thuộc Trường Đại học Hoa Lư; Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện công tác cán bộ.

Đào Duy- Đức Lam